maya8官网-菲律宾海军舰只那么

3、学校2017年自主招生不再与考生签订书面协议,报名系统内公布结果或玛雅吧手机彩票游戏本科招生网公示结果作为自主招生录取的最终依据。据此估算,一名学员每天的食宿成本最多也不超过240元,12天的食宿成本最多不超过3000元。新探索:用书院模式或“中国文化+国际课程”办学模式。
语文、数学、信息教师公开招聘面试成绩公示

青云初级中学教师招聘语文学科面试成绩公示

考生序号

姓名

身份证号(后6位)

手机号码(后6位)

平均得分

排名

1

陈兰

103529

214290

79.4

8

2

康英娜

032427

036232

81.4

6

3

杨桔

172180

391448

78.8

9

4

唐诗

062364

151634

91

1

5

陈卓霞

232022

237768

78

10

6

黎思彤

15002X

233055

88

2

7

罗珊

114429

851582

77.8

11

8

何锦怡

31264X

124889

80.8

7

9

刘亚楠

261046

850467

81.8

5

10

张焯华

142332

144890

85

3

11

黄嘉颖

216864

731417

75.4

12

12

张燕

280627

571903

83.6

4

注:按成绩高低排前5名者进入玛雅吧网络赌博【www.maya8.com】笔试。

 

青云初级中学教师招聘数学学科面试成绩公示

考生序号

姓名

身份证号(后6位)

手机号码(后6位)

平均得分

排名

1

郑丹丹

052866

690362

82.2

5

2

何瑞芳

312627

213152

79.4

6

3

那悦

196146

040456

78.8

7

4

张贞

246101

150724

87.2

3

5

黄涛

081798

148197

75.6

10

6

邓亦城

240631

476363

76

9

7

张媛

254227

119811

77.6

8

8

杨雯惠

212641

901703

90.8

2

9

陈洁琼

236149

527042

75.4

11

10

刘俊

023814

539080

92.8

1

11

张智迪

02001X

396179

74.6

12

12

王盛斌

080515

055945

85.6

4

注:按成绩高低排前5名者进入玛雅吧网络赌博【www.maya8.com】笔试。

 

 

青云初级中学教师招聘信息学科面试成绩公示

考生序号

姓名

身份证号(后6位)

手机号码(后6位)

平均得分

排名

1

朱婷

15052X

360592

73.1

5

2

黎美玲

024840

162846

83.4

3

3

麦巧贤

22572X

139497

74.1

4

4

廖康妮

023420

497385

85.6

2

5

黄晓彤

15150X

366277

91.1

1

注:按成绩高低排前三名者进入玛雅吧网络赌博【www.maya8.com】笔试。

 

作者:sdqyzx 责任编辑:sdqyzx 阅读15753/评论0